Przyjaźnie, spotkania i zaangażowanie, to jest together.eu dla Antona.

Zdecydowałem się wziąć udział w projekcie wspólnie.eu, ponieważ tworzy on „nowych” obywateli. Dorastają oni, biorąc udział w życiu instytucji nie jako grupa zorganizowana w sposób hierarchiczny, ale jako społeczność. W społeczności tej pojęcie przedstawicielstwa łączy się z uczestnictwem i zaangażowaniem oraz nie myli się go z demokracją bezpośrednią.

Z projektu wspólnie.eu wyniosłem wymiar ludzki: przyjaźnie, spotkania, kontakty, możliwość wzięcia spraw w swoje ręce i zaangażowania się osobiście dla siebie i innych – co nie jest celem samo w sobie, lecz wiąże się z konkretną informacją zwrotną od instytucji.

Podczas EYE2021 wziąłem udział w pracach grupy roboczej ds. praw człowieka i miałem okazję wyrazić swoją opinię w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Dzięki biurom przedstawicielstwa europejskiego w państwach członkowskich razem z innymi młodymi ludźmi mogliśmy przeprowadzić w szkołach lekcje europejskiego wychowania obywatelskiego dla najmłodszych uczniów.

Wolność to uczestnictwo.

Wolność to uczestnictwo.