The next Europe

Nazywam się Imre János. Urodziłem się w 2005 roku w małejwęgierskiej wiosce Jászberény, zaledwie rok po wstąpieniu Węgier do UniiEuropejskiej. Zaangażowałem się w społeczność wspólnie.eu jako młody ambasador.Dzięki niej mogę swobodnie wyrażać swoje poglądy na arenie międzynarodowej. Czuję, że moje idee liczą się, zachęcają do działania i dają wyniki.

Mimo że jestem jeszcze młody, przywiązuję dużą wagę do ochrony podstawowych wartości, na których opiera się integracja europejska, takich jak demokracja, praworządność i poszanowanie opinii innych. Wierzę, że przyszłość demokracji europejskiej to większy udział obywateli w podejmowaniu decyzji. Trzeba więc uświadamiać społeczeństwo i rozwijać kształcenie, aby odpowiadało ono wyzwaniom naszych czasów.

Według mnie, aby stworzyć świadome i odpowiedzialne społeczeństwo europejskie, należy zbudować zintegrowaną gospodarkę opartą na stałej współpracy uczestniczących w niej podmiotów, odpowiedzialności za dobrobyt społeczeństwa oraz za środowisko.