Liam wierzy, że cele można osiągnąć jako społeczność.

Europa to dla mnie możliwość wspólnej realizacji celów, które wydają się nieosiągalne dla pojedynczej osoby.

„Europa to dla mnie możliwość wspólnej realizacji celów, które wydają się nieosiągalne dla pojedynczej osoby. Dlatego zacząłem się angażować w sprawy UE. Współpracę z platformą wspólnie.eu podjąłem uczestnicząc w programie wymiany młodzieży Erasmus+ w 2019 r. 

Projekt ROOF – ROUTES OF OUR FUTURE zdziałał cuda: ponad 80 wspaniałych osób z 14 różnych krajów połączyło siły i wyruszyło na rowerach w podróż po regionach, w których nigdy wcześniej nie były, aby pokazać, że młodzi ludzie chcą przyszłości opartej na solidarności i celebrowaniu różnorodności (kulturowej, płciowej), że ostrożne obchodzenie się z przyrodą jest ważne dla zrównoważonego rozwoju UE, a zabieranie głosu jest wyjątkowym atutem, który może mieć szczególną wagę, gdy wspólnota się jednoczy.

UE jest barwną wspólnotą, w której na pewno nie brakuje jednego – wymiany. Ludzie wchodzą ze sobą w interakcje, budują wzajemne zaufanie i słuchają się nawzajem. Inspiracją jest dla mnie współdziałanie wielu osób, służące wzmocnieniu celów leżących w interesie publicznym, a jednocześnie praw każdej jednostki. We wspólnocie dociera się do własnych granic oraz w szczególny sposób poznaje samego siebie i innych ludzi.

Specjalną rolę w społeczeństwie odgrywa zwłaszcza sport, ponieważ odzwierciedla jego struktury, normy i wartości. Myślę, że uprawianie sportu może zwiększyć ponadnarodowe poczucie więzi, gdy wszystkie grupy społeczne mogą zabierać głos lub gdy zapewnia się ich większą widoczność. Należy wzmacniać to współdziałanie w Europie oraz wspierać wymianę międzykulturową i świadomość różnorodności ludzi za pośrednictwem sportu”.