Nawet będąc obcokrajowcem, czuję się bardzo dobrze zintegrowana jako część społeczności.

Po zarejestrowaniu się jako wolontariuszka na unidos.eu miałam okazję wziąć udział w różnych wydarzeniach, które przybliżały młodych ludzi do spraw europejskich.

Po zarejestrowaniu się jako wolontariuszka na unidos.eu miałam okazję wziąć udział w różnych wydarzeniach, które przybliżały młodych ludzi do spraw europejskich. Zorganizowałam również warsztaty z udziałem społeczności unidos.eu i europejskiej organizacji młodzieżowej „One Hour For Europe”, której jestem członkiem. Udział w tej organizacji pozwala mi również informować młodych ludzi o celach i przedmiotach zainteresowania Unii Europejskiej, możliwościach odbycia stażu w jej instytucjach itp.  

Na spotkaniu z innymi portugalskimi działaczami młodzieżowymi i wolontariuszami unidos.eu, które odbyło się w biurze Parlamentu Europejskiego w Portugalii, miałam – jako wolontariuszka unidos.eu – również okazję do nawiązania jeszcze ściślejszego kontaktu z urzędnikami Parlamentu Europejskiego, np. z Jaumem Duchem, oraz podzielenia się poglądami na temat tego, co można zrobić, aby zachęcić młodych ludzi do udziału w wyborach europejskich, oraz na temat tego, w jaki sposób możemy promować wśród młodych ludzi utożsamianie się z ideą „Europy”. 

Jako wolontariuszka unidos.eu mogłam zaangażować się na rzecz wartości, z którymi się utożsamiam, wnieść swój wkład poprzez wolontariat, a także zorganizować warsztaty i uczestniczyć w imprezach targowych, informując innych młodych ludzi o tym, kim jesteśmy i co robimy, a także przedstawić moje pomysły osobom, które mają wpływ na funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Choć jestem cudzoziemką, czuję się doskonale zintegrowana z uwagi na przynależność do tej społeczności.

Jako wolontariuszka unidos.eu mogłam zaangażować się na rzecz wartości.

Mariana, Portugal