Przyłączanie się do miejscaz  podobnie myślącymi ludzimi

Sabīne, studentka nauk politycznych. Moja przygoda ze społecznością wspólnie.eu rozpoczęła się jeszcze przed jej powstaniem, kiedy funkcjonowała jako kampania „Tym razem głosuję”. Uczestniczyłam w niej jako uczennica szkoły średniej nr 25 w Rydze, będącej jedną ze szkół-ambasadorów Parlamentu Europejskiego.

Uważam, że platforma „Tym razem głosuję” umożliwiła aktywistom na Łotwie i w innych krajach Europy udział w przygotowaniach do wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyrażanie opinii jako część czegoś większego. Krótko przed wyborami wzięłam udział w europejskim seminarium młodzieżowym w Brukseli na temat dezinformacji i w europejskiej kampanii wyborczej, podczas której wraz z innymi młodymi ludźmi z innych krajów europejskich przedstawiłam nasze pomysły przedstawicielom Parlamentu Europejskiego. Wówczas to zrodził się pomysł dalszego działania „Tym razem głosuję” po wyborach jako ogólnoeuropejskiej platformy. Głównym celem było zgromadzenie myślących podobnie osób i udział w wydarzeniach również w innych państwach członkowskich. Wkrótce potem otrzymałam e-mail z zaproszeniem, by dołączyć do społeczności europejskiej, i wtedy zrozumiałam, że moja praca i praca innych młodych ludzi podczas seminarium zostały docenione!

Choć wcześniej ktoś mógłby zapytać, kto potrzebuje takich wydarzeń lub seminariów, teraz mamy szybką i jasną odpowiedź – potrzebuje ich społeczność wspólnie.eu. Za tą odpowiedzią stoją osoby gotowe do obrony i uzasadnienia tej potrzeby. Pomimo ograniczeń wynikających z pandemii uczestniczyłam w różnych wydarzeniach w ramach programu dla absolwentów szkół-ambasadorów Parlamentu Europejskiego, zarówno osobiście, jak i online, i mogę powiedzieć, że wydarzenia te zarówno edukują, jak i motywują. Moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest jednak rosnąca społeczność platformy, czyli grupa na Facebooku, w której uczestniczą wszystkie osoby zainteresowane Europą, które chcą się na jej rzecz angażować i nadać jej upragniony kształt.